Odoo • Image and Text

Hỗ trợ, quản lý học sinh đi xe buýt trường học

Tùy theo mô hình nhà trường có dịch vụ xe đưa đón học sinh hay sử dụng dịch vụ bên ngoài đều dễ dàng hỗ trợ, quản lý học sinh đi xe buýt trường học đến trường. Có 2 ứng dụng để quản lý là Bus2School School và Bus2School Driver dành cho nhà trường và tài xế/ nhà xe.


* Ứng dụng chỉ hoạt động với các trường tham gia Bus2School

Tải ứng dụng
 

Bus2School School (B2S School)

Quản lý được số lượng học sinh đi xe, báo nghĩ...

Quản lý đăng ký dịch vụ xe buýt.

Quản lý đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà xe.

Quản lý đánh giá thái độ của học sinh khi đi xe buýt.