Odoo • Image and Text

Quản lý đội ngũ tài xế, xe, nhiên liệu


Chức năng quản lý cho tài xế/ nhà xe với ứng dụng Bus2School Driver phân ra 2 cấp: tài xế và nhà xe. Tài xế dễ dàng đi theo lộ trình đã đăng ký trước, có thể mở rộng thêm chức năng cho người trợ lý đón/ trả học sinh để liên hệ với gia đình học sinh hoặc người tiếp nhận học sinh của nhà trường.

Với chức năng chỉ đường đi và các điểm đón/ điểm trả học sinh, tài xế an tâm để tập trung lái xe. Nhà xe quản lý tối ưu dịch vụ cung cấp xe, tài xế phù hợp với nhu cầu của học sinh, trường học. Nhà xe giám sát việc đưa đón học sinh có đúng hợp đồng/ nhiệm vụ hay không. Tài xế/ nhà xe liên lạc dễ dàng với phụ huynh hoặc nhà trường trong các trường hợp khẩn cấp để hỗ trợ kịp thời.

* Ứng dụng chỉ hoạt động với các nhà xe tham gia Bus2School.

 

Tải ứng dụng
 

Bus2School Driver (B2S Driver)

Quản lý được lộ trình đón/ đưa học sinh. 

Chỉ đường đi ngắn nhất cho tài xế, dễ dàng liên lạc với phụ huynh/ học sinh hoặc nhà trường.  

Quản lý đánh giá chất lượng dịch vụ của tài xế qua đánh giá của phụ huynh/ học sinh (dành cho nhà xe).

Đánh giá thái độ của học sinh khi đi xe buýt nhằm xây dựng văn hoá tham gia phương tiện công cộng tốt hơn (dành cho tài xế).