Bus2School

An toàn

Đúng giờ

An tâm

 

550.000+

Phụ huynh/ Học sinh đăng ký sử dụng cho việc đưa đón học sinh và theo dõi lịch trình đi học.

500+

Trường học đăng ký sử dụng Bus2School cho việc quản lý đưa đón học sinh bằng xe buýt trường học.

200+

Nhà xe đăng ký sử dụng Bus2School để hỗ trợ việc đưa đón học sinh đi học. 

Bus2School là gì?

Là hệ thống công nghệ hỗ trợ cho 03 đối tượng: phụ huynh/ học sinh, nhà trường và tài xế/ nhà xe với 03 ứng dụng di động khác nhau cùng tương tác, quản lý, theo dõi, giám sát, dẫn đường trên cùng 1 hệ thống. Bus2School với mục tiêu đảm bảo công tác đưa đón học sinh an toàn, đúng giờ và an tâm.