Phiếu khảo sát sức khỏe

Khảo sát có thể mất khoảng vài phút.

Thông tin sức khỏe

Tình trạng sức khỏe hôm nay *

Ngày tiêm vắc xin mũi 1 (nếu có)?

Ngày tiêm vắc xin mũi 2 (nếu có)?

Ngày hết bệnh (nếu đã từng nhiễm)?


Thông tin xét nghiệm

Ngày xét nghiệm covid (tự test, tại cơ sở y tế, tại cơ quan...)?

Kết quả xét nghiệm covid?


Thông tin sức khỏe gia đình

Tổng số người khỏe mạnh an toàn

Tổng số người đã tiêm mũi 1

Tổng số người đã tiêm mũi 2

Tổng số người F0

Tổng số người F1

Tổng số người chưa tiêm


Thông tin cách ly

Ngày bắt đầu cách ly

Ngày kết thúc cách ly